Aktualności
Spór o programy
Ekspertyzy i opinie
Kasy mieszkaniowe
Archiwum
Konferencje i szkolenia
Dokumenty Kongresu
Różne
Kontakt


Program Kongresu nagłówek
 Sprawozdanie Uchwaly Listy do Kongresu 
 Program Kongresu Galeria 

KONGRES BUDOWNICTWA

pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

23-24 maja 2002 r.

BUDOWNICTWO  SZANSĄ  GOSPODARKI23 maja 2002 r.

Hala Torwar

10,00 - 12,00 - Rejestracja uczestników Kongresu, którzy przybędą na Targi
                           Budowlano-Instalacyjne - "MURATOR EXPO 2002"

                          (Uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory VIP oraz Katalog Targów)
 
11,00 -              Uroczyste otwarcie Targów
 
12,30 - 18,00 - Zwiedzanie Targów - transport gości Kongresu do Hotelu "Gromada"


24 maja 2002 r.

Centrum Kongresowo-Wystawiennicze "Gromady" ul. 17 Stycznia 32

9,00 - 10,00 - Recepcja


Sesja plenarna I

10,00 - 10,10 - Przywitanie gości, powołanie Prezydium I części plenarnej Kongresu -
                         - Stefan Nawrocki -
Przewodn.Kom.Organiz.
 
10,10 - 10,25 - Wystąpienie przedstwiciela Prezydenta RP
 
10,25 - 10,40 - Wystąpienie Marka Pola - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
                           Infrastruktury

 
10,40 - 10,55 - Referat wprowadzający "Budownictwo szansą gospodarki"- Prezes
                           PIP-HB Stefan Nawrocki

 
10,55 - 11,10 - Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego - Podsekretarz Stanu
                          Marek Bryx

 
11,10 - 11,25 - Program budowy dróg i autostrad
 
11,25 - 12,00 - Przerwa na kawę


Sesja plenarna II

12,00 - 12,10 - Powołanie Prezydium, informacja o programie,
powołanie komitetu
                           redakcyjnego uchwał
i wniosków, regulamin Kongresu
 
12,10 - 12,20 - Bariery rozwoju budownictwa - M .Jaśkowski
 
12,20 - 12,30 - Budownictwo w świetle integracji europejskiej - B.Reduch Widelska
 
12,30 - 12,40 - Kondycja przedsiębiorstw budowlanych i firm projektowych - B.Blida
 
12,40 - 12,50 - Gospodarka zasobami budowlanymi - R.Uchman, B.Kierski
 
12,50 - 13,00 - Warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego - E.Bończak Kucharczyk
 
13,00 - 13,10 - Warunki rozwoju budowy dróg i autostrad - prof. L.Rafalski
 
13,10 - 14,10 - Obiad
 
14,10 - 17,00 - Dyskusja
 
17,00 - 17,20 - Przedstawienie stanowiska Kongresu i uchwał
 
17,20 - 18,30 - c.d. dyskusji
 
18,45 - 19,00 - Przyjęcie wniosków - Przew. Komisji Wnioskowej
 
19,00               - Zamknięcie obrad i konferencja prasowa
 
20,00 - 22,00 - Uroczysta kolacja dla uczestników Kongresu


Referaty autorskie :

- Budownictwo mieszkaniowe w Europie - dr J.Życiński

 
- Kredyty hipoteczne - A.Tułodziecka
 
- Finansowanie budownictwa mieszkaniowego na świecie - A.Lasota
 
- Rynek własnościowego budownictwa mieszkaniowego  K.Kirejczyk
 
- Deweloperzy - relacje zewnętrzne   - J.Wojciechowski
 
- Szanse i zagrożenia wykorzystania budownictwa mieszkaniowego dla wzrostu
  gospodarczego - Wł. Korecki, W.Rydzik

 
- Polska kwestia mieszkaniowa u progu XXI wieku - A Bratkowski
 
- Wybrane problemy budownictwa w Polsce - prof. Zofia Bolkowska
 
- Konsekwencje dla rynku budowlanego wynikające z wprowadzenia obowiązującego
  w Unii Europejskiej systemu
dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i
  stosowania -
doc.dr.inż Stanisław M.Wierzbicki