Aktualności
Spór o programy
Ekspertyzy i opinie
Kasy mieszkaniowe
Archiwum
Konferencje i szkolenia
Dokumenty Kongresu
Różne
Kontakt


Listy do kongresu nagłówek
 Sprawozdanie Uchwaly Listy do Kongresu 
 Program Kongresu GaleriaOrzeł

Flaga Prezydenta

Warszawa, 24 maja 2002 roku

Do uczestników i organizatorów Kongresu Budownictwa

Szanowni Państwo

Z dużą satysfakcją i zadowoleniem objąłem honorowy patronat Prezydenta RP nad zorganizowanym pierwszy raz od 65 lat w Polsce Kongresem Budownictwa. Cieszę się, że porozumienie dwudziestu dwóch największych pozarządowych organizacji budownictwa – skupiających około 10 tysięcy przedsiębiorstw, liczne grupy zawodowe i setki tysięcy pracowników – doprowadziło do realizacji tej ze wszech miar cennej inicjatywy. Jest to godny naśladowania przykład współpracy samorządu gospodarczego i zawodowego.

Obecna kondycja budownictwa i pojawiające się trudności wzbudzają żywe reakcje nie tylko Waszego środowiska, ale całego społeczeństwa. Z sytuacją tą bowiem wiąże się wiele ważnych aspektów naszego życia społecznego i gospodarczego. Niedobór około 1,5 miliona mieszkań, brak sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, konieczność budowy funkcjonalnych obiektów sportowych, nowoczesnych budynków użyteczności publicznej, to tylko niektóre przykłady potrzebnych zmian i działań modernizacyjnych. Skala wyzwań stojących przed polskim budownictwem jest naprawdę ogromna.

Z dużą uwagą zapoznałem się z dokumentem „Infrastruktura – klucz do rozwoju” będącym jednym z filarów programu gospodarczego rządu. Mam nadzieję, że zbiegające się w czasie inicjatywy rządu oraz dzisiejszy Kongres, będą ważnym, uzupełniającym się impulsem na rzecz uczynienia z budownictwa jednego z kół zamachowych gospodarki. Liczę też, że podczas waszego spotkania zostanie wypracowany zarówno program koniecznych działań, jak i skuteczne sposoby jego realizacji. Dobrze układająca się współpraca rządu i środowiska budowlanego – czego przykłady mieliśmy w przyszłości – może odegrać ważną rolę w procesie modernizacji kraju.

Ze swej strony pragnę zapewnić o wsparciu, na jakie mogą liczyć wszelkie rozsądne działania i inicjatywy zmierzające do polepszenia kondycji gospodarczej oraz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników budownictwa. Uczestnikom Kongresu życzę udanych obrad oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Aleksander Kwaśniewski


Orzeł


Warszawa, 21 maja 2002 r.

Uczestnicy Kongresu Budownictwa w Warszawie

Szanowni Państwo

Dziękując za zaproszenie na Kongres Budownictwa, tą drogą serdecznie pozdrawiam jego Uczestników.

Budownictwo jest odbiciem przemian zachodzących w życiu społeczeństw, ale również społecznej i gospodarczej rzeczywistości. Wdrażanie mechanizmów rynkowych oraz przekształcenia własnościowe w sektorze budowlanym wymagają nowej filozofii zarządzania opartej o rachunek ekonomiczny; wymagają umiejętności prognozowania działań ekonomicznych, optymalizacji zatrudnienia oraz adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Budownictwo stanowi jeden z podstawowych elementów rzeczowej struktury ekonomicznej kraju, więc nie może rozwijać się w oderwaniu do pozostałych sektorów gospodarki. Jak ważny dla Polski jest rozwój gospodarczy oraz postęp cywilizacyjny wiemy wszyscy. Rozwój współczesnego budownictwa – dzięki postępom w różnych dziedzinach nauki i techniki – otwiera nowe możliwości, ale stanowi też trudne wyzwanie, zwłaszcza w obecnych realiach gospodarczych. Sektor ten wymaga kapitału na inwestycje i modernizację budowlanej struktury gospodarczej. Więc pozyskiwanie kapitału na inwestycje w tej dziedzinie działalności winno być jednym z priorytetów. Inwestowanie w budownictwo przyspiesza procesy przemian gospodarczych, wpływa na infrastrukturę miast i wsi, na zmniejszenie bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że o tempie rozwoju cywilizacyjnego oraz o powodzeniu stosowanych technologii i maszyn decydują nie tylko kapitał i innowacje technologiczno-organizacyjne, ale również ludzie: projektanci i wykonawcy obiektów budowlanych. Życzę, by udało się zagospodarować ogromny potencjał intelektualny polskich budowniczych ku naszemu wspólnemu pożytkowi.

Uczestnikom Kongresu przekazuję życzenia owocnych obrad, a także wszelkiej pomyślności w realizacji zadań ważnych dla polskiego budownictwa, ważnych dla nas wszystkich.

Marek Borowski

Marszałek Marek Borowski był Przewodniczącym Komitetu Honorowego Kogresu Budownictwa.


Orzeł


LIST DO UCZESTNIKÓW KONGRESU BUDOWNICTWA

PREZES RADY MINISTRÓW

         Leszek Miller

Szanowni Państwo,

Pragnę wyrazić podziękowanie za przekazane zaproszenie do udziału w pierwszym po 65 latach Kongresie Budownictwa, zorganizowanym przy współudziale wielu instytucji gospodarczych przez Polska Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa w dniu 24 maja 2002 roku w Warszawie. Doniosłość tej imprezy, jej znaczenie dla sektora gospodarki sprawiły, że z prawdziwą satysfakcją przyjąłem patronat nad Targami Budowlano-Instalacyjnymi, odbywającymi się na warszawskim Torwarze.

Jestem przekonany, że obrady Kongresu pod hasłem – Budownictwo szansą gospodarki – znakomicie wpiszą się w główny nurt ogólnopolskiej dyskusji nad Strategią Gospodarczą „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”, którą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w końcu stycznia bieżącego roku. W Strategii zapisaliśmy, że instrumentem pobudzania rozwoju ekonomicznego będzie rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich. Zadecyduje on o możliwościach rozwojowych wielu innych dziedzin polskiej gospodarki.

Wiemy, że przedsiębiorcy sektora budownictwa oczekują usunięcia barier administracyjnych, stworzenia stabilnego systemu podatkowego, ułatwienia dostępu do źródeł finansowania działalności produkcyjnej, czy usługowej. Musimy stworzyć jak najlepsze warunki do tworzenia trwałych miejsc pracy i zapobiegać likwidowaniu już istniejących. Jednym słowem – nadać polskiej gospodarce impulsy wzrostu, które spowodują, że będzie rozwijać się na odpowiednio wysokim poziomie.

Pragnę zapewnić, że rząd, którym kieruję jest otwarty i oczekuje propozycji współpracy ze strony środowiska przedsiębiorców. Jestem przekonany, że dzisiejsze forum będzie okazją do zaprezentowania wielu twórczych projektów, które będą mogły być wykorzystane w programie „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”. Na tym też, jak sądzę, będzie polegało znaczenie kongresowej dyskusji.

Życzę Państwu wiele owocnych obrad i satysfakcji z wyników Kongresu.

Leszek Miler