Aktualności
Spór o programy
Ekspertyzy i opinie
Kasy mieszkaniowe
Archiwum
Konferencje i szkolenia
Dokumenty Kongresu
Różne
Kontakt


Galeria nagłówek
 Sprawozdanie Uchwaly Listy do Kongresu 
 Program Kongresu Galeria 

Sala obrad Kongresu

Sala obrad Kongresu Budownictwa

Stefan Nawrocki- Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoStefan Nawrocki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Budownictwa, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Prezydium I sesji obrad

Prezydium I sesji obrad (od lewej): Zbigniew Janowski – Poseł na Sejm RP; Roman Nowicki – Sekretarz Kongresu, Przewodniczący I sesji; Ksawery Krassowski – Prezes Izby Projektowania Budowlanego; Edward Szwarc – Wiceprezes Krajowej Izby Budownictwa.


Roman Nowicki wita Longina PastusiakaRoman Nowicki wita przybyłego na Kongres Longina Pastusiaka - Marszałka Senatu RP


Bryx, Sadowski, Pol
(od lewej) Marek Bryx – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast; prof. Zdzisław Sadowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Marek Pol – Wicepremier, Minister Infrastruktury


Wystąpienie Marka PolaWystąpienie Wicepremiera, Ministra Infrastruktury Marka Pola.


Goście Kongresu
Goście Kongresu: Edward Szymański – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta; Zbigniew Janowski – Poseł na Sejm RP; Andrzej Urban – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Barbara Blida – Poseł na Sejm RP; Longin Pastusiak – Marszałek Senatu RP, Marek Pol – Wicepremier, Minister Infrastruktury.


Członkowie Prezydium II sesji obrad


Członkowie Prezydium II sesji obrad (od prawej): Jacek Kocjan – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący II sesji; prof. Tadeusz Biliński – Przewodniczący Rady Programowej oraz Pani Ewa Bończak-Kucharczyk, członek Rady Programowej.
Janusz Piechociński i Stefan NawrockiPrzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński w towarzystwie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Stefana Nawrockiego.


Konferencja Prasowa


Konferencja Prasowa podczas Kongresu (od lewej) Stefan Nawrocki, Marek Pol, Marek Bryx, Roman Nowicki.
Sekretarz Kongrsu – Roman Nowicki
Sekretarz Kongrsu – Roman Nowicki


DziennikarzeDziennikarze Gazety Wyborczej i członek Komitetu Honorowego Kongresu - Zygmunt Stępiński, Dyrektor Wydawnictwa MURATOR